VRC, podjetje za proizvodnjo vzmeti in žičnih izdelkov, d.o.o. © 2016
Bruto dodana vrijednost u 2015. godini: 133.000 EUR
2D i 3D zakrivljeni žičani proizvodi . 2D zakrivljeni žičani proizvodi. 3D zakrivljeni žičani proizvodi. 2D i 3D krivljeni žičani proizvodi. 2D i 3D zakrivljeni žičani proizvodi prema specifikacijama kupaca. 2D i 3D zakrivljene žičanih proizvoda prema specifikacijama kupaca.
VRC, podjetje za proizvodnjo vzmeti in žičnih izdelkov, d.o.o. © 2016
Bruto dodana vrijednost u 2015. godini: 133.000 EUR
2D i 3D zakrivljeni žičani proizvodi . 2D zakrivljeni žičani proizvodi. 3D zakrivljeni žičani proizvodi. 2D i 3D krivljeni žičani proizvodi. 2D i 3D zakrivljeni žičani proizvodi prema specifikacijama kupaca. 2D i 3D zakrivljene žičanih proizvoda prema specifikacijama kupaca.
VRC, podjetje za proizvodnjo vzmeti in žičnih izdelkov, d.o.o. © 2016
Bruto dodana vrijednost u 2015. godini: 133.000 EUR
2D i 3D zakrivljeni žičani proizvodi . 2D zakrivljeni žičani proizvodi. 3D zakrivljeni žičani proizvodi. 2D i 3D krivljeni žičani proizvodi. 2D i 3D zakrivljeni žičani proizvodi prema specifikacijama kupaca. 2D i 3D zakrivljene žičanih proizvoda prema specifikacijama kupaca.
++386 5 366 47 00
SLO
++386 5 366 47 00
SLO
++386 5 366 47 00
SLO